Friday, September 2, 2011

Vanvashi the Real story 5

Tas aai chi iccha hoti ki mi doctor vhave aani majhi hi tayari hoti abhyashachi.
Lahan panapasun gharatale sagale manayache, "jar aaplya gharat koni sikal tar ti manje madhu!" Mantat na divasa sapane baghanyacha hakka phakt tynach aahe jyana ti purn karanyachi himmat asel . ti himmat mi hi keli pan phakt 10vi paryant.

AAi aaplyasathi evade kasht karat aahe tyachi paratped karav aashi khup iccha hoti. pan kash? Hotelcha Dev mamni tyachaparene jevade swaskar karata yetil tevade kele. Pan kharach Hostel la shobha phakt DEv mam mulech hoti.

Aamhi doghi bahini 9vit aasatana Dadach lagan karnyasathi aai dubai varun aali. Mulagi pahili , lagan tharal aani baghata baghata dadach laganacha divas hi aala.
Parat tech , laganat aalele pahune dada ch lagan sodun majhach mage lagale. mane "Beta, tujh lagan tharal ka, kuthlya gavat tula dil, kiti hunda dila " bapare he sagal jhalyanantar tyatali ek manali are bichani vanvashi aahe, bevarshi saalet shikat aahe. Kharach tya shani mala vatal ki tya baicha jibhach bahet odun kadavi . AAre ka pan, Majhe aai vadil aasatana mi vanvashi kashi aani bevarshi saalet kashi.
Jibhela haad nasat manun kay kashahi valavav ka? Tari jau de dada ch laganat kay bolav hech kalat navat manun sodun dil.

Dadach lagan jhal, Laganacha divashich , Vahinichi Varat muhurtha nantar aali aani Gharat Chori hi jhali tyamule aai cha dok hi sarakal hoat. Jau de manun tine shant pane sagal sahan kel.
Aamcha khandanat yevada dhandhum madhe konicha lagan laval nasel tevadya dhamdhum madhe aai ne dadach lagan kel hoat. tari suddha pahune mandalicha nehamicha saway nusar khaun piun naav thevanyachi savay kay jat nahi.

Dadach lagan hi jhal tyacha jevanachi soy hi jhali. AAmhala vatayach aata aai- vadilacha prem kahi milal nahi pan vahinich tari milele. aani ho milal hi pan mantat na premala olakh lagate. Tine tuicha parene bharapur kahi kel pan bahutek aamhalacha patat nasave.

Aata 10vi cha varsh hostel la tar javach lagel ithe aamhi hostel la gelo aani tithe aai parat Dubai la nighun geli. Pan ya veli kharach hostel la jayachi icha hoat navati karan gharat navinach lagan aani vahini barobar aajun thode divas rahav aas vatat hoat pan kay karana jav tar lagel na!

Parat saglya maitrini hostel madhe jamalo, parat tich halchal chalu.
Halu halu divas chalale hote aani 10vi cha varsha hi sapat aala. tash 10vit jevada aabhyash kela pahije tevada mi tari kela nahi. Hostel madhe ratri 8.30cha abhyasacha bell la aamhi tondavar pustak gheun zhopun jayacho jenekarun mam la vatav aamhi aabhyas karat aahot. Kay divas hote te!

Shevati SAmpali baba aamchi 10vi. Jhal Ranicha mana sarakh aani chalu jhali aamachi sade sathi.

Tas 10vi nantar kay karav he konich sangital navat aani jiju la tar vatayach aamcha gharat tyachapeksha jast koni shiku naye manun tyanihi kahi guidance dila nahi.Monday, June 27, 2011

Vanvashi the Real story 4

Divali , Ganpati la aamhala hostel la sutti aasayachi tya veli aamhi mumbai la na jata tai aani jiju kadhech rahayacho.

Jiju tase disayala sajjan pan aatun ekdam kapati manush. Aamhi ghetaleli ek ek vastu che te notebook madhe double rate lavat aase aani ti rakkam aai kadun ghet aase. Aase kitek paise tyani aai kadun ghetali aashtil.

Diwalila navin kapadyansathi aai paise pathvat aase. Pan kuthla hi dress aamhi doghini pasand kelas tyacha var comments deun te te dress gheu det nase. Sevati swatacha marjine ekhada juna bajaratala sarakha kami kimaticha dress the gheun det.


kadhi kadhi khup rag yayacha tyacha pan kay karanar tai cha navara manun aani aamchi majburi manun aamhala tithe rahav lagayach.


Tithe rahun aas vatayach ki kadhi ekda hostel chi suthi sampate aani kadhi mi hostel madhe jate. Hostel madhe aasatana kadhich mala gharacha lokanchi aathavan yet nase karan aai vadilanch dur rahanyacha savai mule aamhi ek prakarche Vanvashich hoto.

Tithe Baba aani dada che jevanachi soy hoat navati. Manun Dada roj aaila phone karun tyacha lagana baddal vicharat aase , kam tar ek hi karat nase pan tyala laganachi housh...

Aani ithe Ranicha laganya yevaji jiju majhach laganacha mage padale. Aai vadilanch aasa bhadana mule mala kadhich lagan karu naye aase vatat aase. aas vatayach nako lagan jas aai aani baba aaplya pasun dur aahet tase majhahi hoil na?

Mantat na jyana aai vadilanch prem bhetala nahi tyana sukhacha sansar hi milat nahi ti gost kharach khari tharali majhya babatit.


.....................5...............

Vanvashi The Real story 3

Hostel ch jivan tash khup chan hoat. Bharpur maitrini tithlya teacher saletil maitrini , rojachi bhadan, aathavadyatun ekadha palakanch bhetane khup aavadayach mala. Pan majhya bahinich ya ulat tila aasa rahayala bilkul aavadat nashe . Nehali Palak aale ki ti "nahi rahayach mala ithe" manun radat aase.

Suruvatila Aathavadyatun ekda Tai aani jiju yet aase aamhala bhetayala hostel madhe nantar nantar the 15 divasane yeu lagale. yetana ek Pale cha moata pudha aani 2 saparchand gheun yet. aani jatana majhya hatat 5-10 rupaye det.

Tai aani jiju ne aanalela khau aamhi dogi bahini vatun ghet. Rani ticha khau japun khat pan mi matra ekach divasat te sampaun takat. khau samplyavar haluch sakali Rani kadhe kevilvanya cheharyane baghat chay piat aani shevadi na sahin 2-3 shivya deun ti 3-4 biscuit det aase.

Tashi Rani aabhyasat ajibat husar navati pan ithar gostit tich dok khup chalayach. jas karyanubhav che shivan kam tich majhya aadhi houn jayachi mang haluch mi tila majhahi shivam kam thopavit aase.

Dar sahivari mi majhe kapade haluch ticha bucket madhe dunyasathi takun det. ani bichari dhuvat hi aase.

2-3 Varshane jevha aai yet aase na mahala hostel madhe bhetayala tevha varsha bharashi kahani aamhi tila sangat aasat. aas vatayach aata hostel la sutti aasavi pan nemak saala chalu asatana ti bhetayala yayachi , Rani la nonveg aavadayach manun 1 kg nonveg banaun aanayachi. Pan ti jatana khup radayacho aamhi.


....................4................

Vanvashi The Real story2

Baba ni aamhala tyacha maitinicha ghari thevale. Aaila jevha hi gost kalali ti tyach shani kas bas dubai varun aali aani ratri cha ratri aamha bhavandana gheun Mama cha ghari gheun geli. 15-20 divas aamhi bhavand tyacha gharat rahilo mang aai ne rent var ghar ghetale. Tya gharat hi Aai baba cha Ghar vikanyacha gosti varun nehami bhadan hoat aasharsha: kandatalo hoato aamhi nehamich te bhandan baghun.

Shevati kashe bashe aaine kamavaleli jama punchi navin ghar ghenyat lavali.

Halu halu mumbai shahar , mulinshadhi bhayan banat chalaleli hoati. tyamule aai ne aamha doni behanila hostel madhe takayach tharaval.

Hostel manje ithout tension staying aas aamhala vatayach aani ho tas hoat hi pan te phakt aamcha sathi karan aai je kahi kamat hoati te majhe jiju Hostel cha navavar aai kadun lubadat hoate. Gharat aas koi shahan vayakti navat jo paise vachau sakel karan bhavachhi hi sangat vait lokan barobar jhali aanhi tohi mang aaplyach gharat chori karu lagala.

Majburi ka ho ye na aai ne aamhala 10 pariyant hostel madhe sahanyas sangitale.
........................3.................

Vanvashi the Real story 1

"Vanvashi" manje tari kay? yacha uttar mala mi jeva 12vit hote teva kalal.

Lahanpani gharat je koni yei te heach mane bichari vanvashi aahe. kadhi kadhi ya gosti cha mala khup rag yei karan mala hi lok vanvashi ka matat hech kalat navat.

Jas jas moti jhali tevha mala kalale ki hi lok mala ka vanvashi manayache.

Diad mahinyachi aasatana Aai mala sodun Dubai la nighun geli. Tyach tichahi dost navata karan tine vichar kela aasel ki majhya sarakhe majhi mule hi nirshar nasavi. tyamule jada paisa cha apekshene ti geli.

Pan ticha ya nirnaya mule aamacha var kay ghadale aasave yachi tila kalpana nasavi. Aai gelyavar motya didi ne aani aamchi aaya manje aavha yani mala moat kel. Pan jevha kadhi aai yayachi na mala tichi bhiti vatayachi. Hi kon aahe , Hi ka aali aaplya ghari aase kitesk prashna ti aalyacha ekach divas majhya manat phirayache pan chocolate dilya barobar te prashna matra nighun jayache.

Aai aali ki aasa watayach ki tine aamacha barobarach rahav pan aai aani papa ch bhandan bhagun man khup radayach aas vatayach ki bar aahe ti lambacha aahe.

Aai hoati teva baba kadhi kadhi piyache pan aai gelyavar te nehamich piyala lagale pan tyani aamacha varache prem kadhi kami kele nahi.

Roaj sakali uthun dev puja karun aamcha donhi bahinila saale sathi tayar karun te aamhala salet pathvat aase.

Jar kahi ek rupaiya tyani mala nahi dil aani mi rusun nighun gelya var dhavat te majhya mage yet aani paise deun swatach uchalun salet net.

Te divach aajunhi mala aathavata lahan aasatana ganpatti bappa chi mirvanuk baghya sathi te nehami mala khadyavar gheun nachat aase. aani mala Ganpatti bappa divave manun mala khadyavar ubhe karat.

Tya veli mala Vanvashi aahe aas kadhich vatat nase. halu halu moatya didi cha lagan jhal mala mahit hi navat ki didi aamhala sodun chalali aahe travelling madhe mi jhopali aasatana tai aani bhauji utarun nighun gele.

Tai gei aamcha gharatil laxmi chalati jhali. Halu halu baba ait sangat la lagale. Khup piu lagale. Pinyacha nashemadhe tyacha mitrane aamacha ghar swatach navakarun ghetala. aani aamhi Rastyavar aalo. ..............2.........